Bedömning för lärande

Förändrad praktik genom kollegialt lärande!
Med undervisningen i fokus
Processtöd i bedömning för lärande

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK


August 26, 2016 22:24
Just nu är det nya boken Matematik med fem förmågor man kan vinna i Natur & Kulturs fredagstävling!


August 26, 2016 21:26
Elevinflytande klart och därmed är den pedagogiska planeringen också klar. PP-vägg komplett!


August 26, 2016 17:02
Lärare är en stor del av samhällets utveckling, det är därför viktigt att de får den utbildning som krävs för att kunna hantera ett jobb med sådant ansvar.

De bygger människor och utan dem skulle vi inte ha någon ny generation. Vi växer upp de åren vi möter läraren och det är därför desto viktigare att läraren har utbildning nog att möta eleven.

Vi behöver mer utbildning inom: Funktionsnedsättningar, mobbning och individualiserad utbildning för att lyckas skapa en bättre skola för alla...

//Vincent Rankila - föreläsare HinderHjälpen.
Fler budskap på: http://www.hinderhjalpen.n.nu/foto

PS: Om admin anser inlägget opassande är det bara att ta bort.

Twitter

Youtube