Bedömning för lärande

Förändrad praktik genom kollegialt lärande!
Med undervisningen i fokus
Processtöd i bedömning för lärande

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK

Bedömning för lärande

Gruppen är en del av webbplatsen http://bedomningforlarande.se/. Vi ser gärna att detta blir en plats där du som som arbetar i skolan kan diskutera bedömning, dela med dig av tips, tankar och idé
Ewa Larsson
on July 26, 2016 15:19
Jag läser just nu Lärandematriser/Johan Alm. Mycket intressant och inspirerande men när jag lägger bort boken och ska testa att göra en matris så fastnar jag. Jag vet inte hur omfattande eller begränsad jag ska göra den. I boken står max 3-4 kunskapskrav/matris men en matris verkar också kunna vara för ett begränsat kunskapskrav. Är det någon som har arbetat utifrån Johans matrismodell och kan dela med sig av ngt exempel (jag jobbar i åk 4-5 och har alla ämnen utom idrott, musik och eng)? Det känns som om det blir väldigt många matriser bara i matte, sedan tillkommer övriga ämnen...

Carmen Winding
on July 24, 2016 22:35
Skolförbättringsresans nittonde etapp (resan som pågår under sommaren i FB-gruppen "Veckans forskning säger att du lär...)

Kaptenen ropar ALLE MAN PÅ DÄCK! (eller jag menar alla skolledare och skolpolitiker)

Kaptenen vill uppmana alla att ta hjälp av Dylan Wiliam som kan hjälpa oss att ta rätt beslut och satsa på det bästa som kan förbättra den svenska skolan: FORMATIV BEDÖMNING!

Mer tid för LÄRANDE och betydligt färre timmar på bokföring/administrativt arbete kräver sin kamp!

Det är dags att börja PRIORITERA! Vi ska inte vänta ett läsår till.... eller ett decennium till! Detta innebär att fler lärare behöver kämpa för sin rätt till den bästa undervisningen. Det är vad som händer på lektionen som ska få det mesta av lärarnas energi.

Att bokföra för att ha ryggen fri leder inte till framgångar. Att satsa på FORMATIV BEDÖMNING gör det - det kan nu forskningen bevisa och övertyga oss om.

Tror att alla skolledare och skolpolitiker behöver läsa Dylan Wiliams senaste bok som övertygar oss alla om VAD vi behöver för att lyckas i skolan, vad vi ska satsa vår tid på: FORMATIV BEDÖMNING!

Forskningen hjälper oss att lyckas. Då ska vi ta emot den hjälpen! All bokföring för att ha ryggen fri stjäl av vår dyrbara tid. Det är VAD vi gör under våra lektioner som gör skillnad! Det är nu bevisat i forskning! Hur mycket mer behövs för att övertyga oss? Behövs mer forskningslitteratur? Behövs det fler lärare som kan övertyga då de prövat i flera år och kan instämma: FORMATIV BEDÖMNING är rätt väg att gå!

Bättre att lägga energi på LÄRANDE än massa administrativt arbete som bara slukar en massa gigabyte!!!! Dags att lyssna på Mr Wiliam!!!!

Vi måste bli fler som vågar säga NEJ till sånt som ändå INTE förbättrar resultaten.

... Kaptenen kommer att fortsätta ropa ALLE MAN PÅ DÄCK så att det hörs från maskinrummet ända upp till bryggan!

Sophia Stenfeldt
on July 5, 2016 09:20

Sophia

Twitter

Youtube