Bedömning för lärande

Förändrad praktik genom kollegialt lärande!
Med undervisningen i fokus
Processtöd i bedömning för lärande

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK


December 10, 2016 16:18
Allt är snurrigt nu i alla diskussioner....

När betyg sätts i år sju, sätts det mot kunskapskraven i år 9?

Ska det tas hänsyn att de går i år 7?

Allt bara snurrar, har hört så olika så blir osäker själv


December 10, 2016 12:30
En på djupet kunnig vän som är journalist, undrar varför ingen reagerar på matteprovens katastrofala missbedömning av vad som är rimligt att kräva.


December 10, 2016 11:17
Studera läraren inom skolledaren och ge feedforward som matchar uppdraget: lärandet.

Twitter

Youtube