Bedömning för lärande

Processtöd i bedömning för lärande
Med undervisningen i fokus
Förändrad praktik genom kollegialt lärande!

Framsida

FACEBOOK

Bedömning för lärande

Gruppen är en del av webbplatsen http://bedomningforlarande.se/. Vi ser gärna att detta blir en plats där du som som arbetar i skolan kan diskutera bedömning, dela med dig av tips, tankar och idé
Ingela Lundh
on May 30, 2016 23:52
Vi måste tänka att det är elevens undervisning och inte lärarens undervisning. Den formativ bedömning skall vara till för våra elever, men har på många håll blivit något som håller lärare sysselsatta i planering och genomförande av undervisning. Bra läsning om "pseudo-formativ bedömning” av Anders Jönsson.
Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig…
Daniel Everitt
on May 29, 2016 23:23
Sanningar om skol Sverige!

Sveriges har rasat i placeringar i Pisa resultatet.
Då är det läge att fråga sig varför och jämföra med andra länder som ligger högre upp på listan.

Jag lyssnade på en partiledardebatt 29/5 om lärarkrisen och där lyfte de en del olika idéer. En sak som det handlar om är ordningen i skolan.
Detta är sant tror jag. Samhället har förändrats och i dagens samhälle har inte barn vuxna omkring sig som de hade förr. De flesta har två föräldrar som jobbar heltid båda två eller så har de en ensamstående förälder eller kanske fler familjer. De flesta jobbar heltid och gör du ett bra jobb i dagens samhälle innebär ofta heltid att du jobbar än mer.
Föräldrar spenderar mest tid med sina barn. Skjutande till någon aktivitet. Mycket av uppfostran ligger på förskolan och fritidshemmen. Här har det skett stora förändringar senaste åren. Barngrupperna har ökat markant. Dvs mindre vuxentid per barn.
I skolor har också tjänster som skolvärdinnan tagits bort.

I hemmet styrs tiden av media och aktiviteter. I dagens samhälle ska alla förverkliga sig själva och ha egentid. Att vi överöses av information och vetskap av allt som händer omkring oss är också en variabel i detta pussel. Många blir splittrade av all stimuli och stressade av all information.

Tillbaka till Pisa och lärardebatten.
Partiledarna pratade om att det är fler elever som går ur skolan utan tillräckliga kunskaper...
Här blandar de ihop det med, att inte ha fullständiga betyg.
Här vill jag lyfta fram att det som har förändrats under de senaste åren är att det finns en ny kursplan, med starkare tryck på kunskapskrav.
I skolan går det fortfarande människor och så har det alltid varit. Människor är bra på olika saker, men det som händer idag är att vi vill att alla ska kunna allt om allt. Vi hittar problem hos eleverna när eleverna inte når kunskapskraven.
Ett tecken på detta är att antalet elever med diagnoser ökat under senare år. Jag tror att det förr fanns nästa lika många elever med dessa svårigheter. De klarade ändå skolan, på grund av ett annat synsätt och att det fanns möjlighet att komma ut i yrkesliv den praktiska vägen.
En diagnos är ju bara ord på hur enmänniska kan eller inte kan hantera sina förmågor i sin tillvaro.

Betyget F borde enligt mig aldrig sättas, utelämna istället. F är underkänd och det borde du bara kunna bli om du inte varit närvarande. Sätt ett godkänt för art ha varit närvarande istället. Betyget är ju bara till för att komma in på vidare studier. Det som händer med betyget F är att eleverna för en törn i självkänslan, vilket kommer art påverka mer i negativ riktning. Jag vet att alla elever på plats i skolan lär sig.

Hur får vi då en bra skola i Sverige?
-fler vuxna runt eleverna på fritidshem, förskolor och raster. Då slipper lärare förlora så mycket undervisningstid på att reda ut konflikter.
-släpp fokus på betygen. Ett betyg säger i alla fall nästan ingenting om vad eleven verkligen kan. Det centrala innehållet garanterar att alla elever i skolan får samma grund. Vi kan aldrig kräva att alla elever ska ta till sig det centrala innehållet på samma sätt och det är förmågorna hos eleverna som vi vill utveckla.
-ansökan till gymnasiet, kan ske via ett gymnasieprov istället för betyg. Muntliga och skriftliga. Detta tror jag gör att vi får elever som är motiverade och vill skapa sin framtid. Som inte blir brända och som kan bli specialister på det som de kan och tycker är roligt.
-skapa gymnasieprogram som är mer praktiska och som riktar sig på en specifik arbetsplats.

Tankar skrivna av en förstelärare och rektor i Sala kommun.

Alva Appelgren
on May 30, 2016 17:03
Hej!

Snart är det sommar. Men för er som vill inspireras och hålla er uppdaterade inom motivation, growth mindset och feedback startar jag nu min blogg där jag löpande kommer att skriva kring detta och lägga upp lättillgänglig information i form av podcasts, intervjuer, forskning och olika inlägg.

Hör även av er om ni är intresserade av att jag kommer till just er skola och pratar om detta.

Hoppas att det ska vara intressant för er!
http://blog.brainself.se/#home
www.brainself.se

Vänlig hälsning,
Alva Appelgren
Growth mindset, motivation och feedback

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

Twitter

Youtube