Bedömning för lärande

Förändrad praktik genom kollegialt lärande!
Med undervisningen i fokus
Processtöd i bedömning för lärande

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK


October 27, 2016 06:44
Tänker på Austin butterfly när jag ser de här bilderna.


October 27, 2016 06:31
Hej.
En fråga om bedömningsmatriser som underlag för utvecklingssamtal.

I Arvika kommun försöker vi jobba fram en gemensam modell mha matriser för digital dokumentation som tillsammans med skolverkets "omdömesblankett" bl a ska användas som underlag för utvecklingssamtalen. Vi använder den administrativa plattformen edWise för detta.
Från leverantören finns det matriser för alla ämnen där man brutit ner kunskapskraven för att göra det möjligt att differentiera. Detta funkar kanon för 7-9 och 4-6. Matriser med 3 kunskapsnivåer (Godtagbara kunskaper, Goda kunskaper, Utvecklade kunskaper) med text från kunskapskraven.

Problemet och frågeställningen gäller 1-3. Här finns det matriser för de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 (MA, SV, SVA samt sammanslagna på NO och SO) och då med en kunskapsnivå (Godtagbara kunskaper). Problemet är de ämnen som inte har kunskapskrav i åk 3 utan bara i åk 6 och 9 (BL, EN, IDH, ML, MU, SL, TK). Här skulle vi vilja matcha de andra matriserna och bara ha en kunskapsnivå.
Tanken är då att ta matriserna för åk 4-6, plocka bort

Så till frågorna:
- Hur har ni löst detta?
- Vilka typer av kunskapsmatriser använder ni för åk 1-3?
- Om ni valt att dokumentera mot kunskapskraven i åk 6, hur bryter ni ner dem för åk 3?

Mvh Niklas Nord - niklas.nord@arvika.com
IKT-pedagog, fd musiklärare på högstadiet (med begränsad erfarenhet och förståelse för åk 1-3 :P )


October 27, 2016 05:57
Den här var lite gullig tycker jagTwitter

Youtube