Bedömning för lärande

Processtöd i bedömning för lärande
Med undervisningen i fokus
Förändrad praktik genom kollegialt lärande!

Framsida

 

VI LOVAR SKOLUTVECKLING

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

LÄS MER

BFL

Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång.

LÄS MER

SOCIALA MEDIER

Pedagogiskt Centrum är administratör för Facebookgruppen Bedömning för Lärande. Här diskuteras formativt förhållningssätt, kunskapssyn, elevsyn samt metoder, tips på litteratur och konkreta tankar kring undervisning.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med utvecklings- och förändringsarbete på skolor tillsammans med lärare, rektorer och ledningsgrupper. Detta gör vi genom systematiskt processtöd och med innehåll som lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER

FACEBOOK

Bedömning för lärande

Gruppen är en del av webbplatsen http://bedomningforlarande.se/. Vi ser gärna att detta blir en plats där du som som arbetar i skolan kan diskutera bedömning, dela med dig av tips, tankar och idé
Linda Hallberg
on July 1, 2016 09:04
"Ett av diagnoskriterierna för dyskalkyli är att personen ska ha en normal inlärningsförmåga rent generellt, men svårt med att ta till sig enkla talfakta."


”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli”
Carolina Olofsson Lindgren
on June 29, 2016 23:08
Ursäkta att jag frågar här, men i några av mina pedagogiska grupper såg jag en rolig och bra video som några lärare lagt ut. De sjunger och har flera klipp om vad vi lärare gör när det är sommarlov. Kan någon hjälpa mig?

Malin Carlsson
on June 29, 2016 20:53
Planering- och lektionsstruktur matte åk 1. #Livetimattelandet
Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet | Malins PPlugg

Twitter

Youtube