Innehåll

Titel Taggar Strategier
Lärmodul 28/9
Gårdstenskolans eftermiddag
Sparråsskolan
Lärmodul 1. Undervisningsbegreppet, förskoleklassens pedagogik och uppdrag
GRs utbildningstillfälle: Lärledarrollen och Skolverkets kommentarsmaterialet till kap 3, förskoleklass
LÄRTRÄFF 13/6, UTVÄRDERING
Terminens sista lärtillfälle - 12/6 - Kode och Tunge
Lärtillälle 30/5, utvärdering.
Lärtillfälle Kareby 23/5, utvärdering
Introduktion
Förskoleklass kungälvsgrupp
Förskoleklass kungälv
Lärtillfälle 18, Diseröd, 23 maj
Kärna skola 17/5
Lärtillfälle 16 - Sambedömning för att öka elevens kunskaper - Kode & Tunge
Lärtillfälle 17 - 10/5 - Kastellegård
Lärtillfälle - vt17 4/5 - Aktivera kamraterna som lärresurser för varandra
Lärtillfälle 17 Diseröd, 2 maj
Lärtillfälle 17 - 19/4 - Digitalisering och programmering - Ett ögonkast på den nationella IT-strategin och workshop
Lärtillfälle 16 Kullenskolan 18 april
Lärtillfälle vt17 - 3 - Lärande, kunskaper och kunnande - Kode och Tunge
Lärtillfälle vt17 - 20/4 - Omtag på återkoppling - Munkegärdeskolan
Lärtillfälle 16 Diseröd, 4 april
Lärtillfälle 7 - Fritidshemmet Kungälv
Ledarskap - trygghet och bemötande.
Lärtillfälle 16 - Kastellegård 29/3 - Ett perspektiv på progression
Lärtillfälle 6 - Fritidshemmet -
Lärträff vt17 del 3 - 22/3
Lärtillfälle 23/3 - Munkegärdeskolan - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärtillfälle 15 - Kullenskolan 21/3
Lärtillälle 7/3 - Kastellegårdsskolan
Lärtillfälle 15 Diseröd 21 mars 2017
Lärtillfälle 16 - Karebyskolan - Kollegahandledning - 7/3
Lärtillfälle vt17 - 2 - Kode och Tunge - 7/3
Lärtillfälle 16 - Fontinskolan - Digitalisering
Lärmodul 5 - Fritidshemmet
Lärträff 14 - Kastellegårdsskolan - Digital kompetens - 22/2
Lärtillfälle 2 - 23/2 - Munkegärdeskolan
Lärtillfälle 15 - Digitalt lärande - Sandbackaskolan
Lärtillfälle vt17, träff 1 - Kode och Tunge (7/2 och 9/2)
Lärtillfälle 14 - 7/2 - Kullens skola - vad ser vi och vad tror vi?
Lärtillfälle 15 - Fontinskolan - 1/2-2017
Lärtillfälle 1 vt17 - Munkegärde
Lärtillfälle 14 - Lärandematriser, fortsättning - Sandbacka
Lärtillfälle 4 - Fritidshem Kungälv
Hålta Marstrand 16 januari lärtillfälle 14
Lärträff 15 - Karebyskolan 19/1
Hålta Marstrand 5 december lärtillfälle 13
Lärtillfälle 14 - Individualisering och anpassning - Fontinskolan
Lärtillfälle 14 - Utvärdera lärandematriser
Lärtillfälle - Vi och våra elever - förtroendefulla relationer
23/11 - Lärandematriser
Lärträff 13 - Elevdelaktighet genom iakttagbara kriterier
Lärtillfälle 14 - Kullens skola
Lärtillfälle 14 Kastellegård 23/11
Lärtillfälle vt17 del 1
Lärtillfälle 14 - Processen fortsätter - 30/11
Lärtillfälle 13 - 29/11 - Sandbackaskolan
Lärträff 21/11 - Grundsärskolan
Lärtillfälle 3 - Lärande och läroplan i fritidshemmet - Kungälvs kommun
Lärtillfälle 2 - Vi och våra elever 2/11 - Munkegärdeskolan
Lärtillfälle 13 - Kullenskolan
Lärtillfälle 13 - 31/10 Lärandematriser - ett sätt att tydliggöra progression - workshop
Hålta Marstrand 24 oktober lärtillfälle 12
Ytterby, 20 oktober, lärtillfälle 12
Lärtillfälle 12 Solberga v 44
Lärtillfälle 13 Kastellegård v 44
Lärtilfälle 12 Kastellegård 26/10
Lärtillfälle 14 Diseröd 15/11
Lärtillfälle 12 - Sandbackaskolan
Lärtillfälle 13 - Fontinskolan
Lärtillfälle 12 - Kullenskolan
Lärtillfälle 12 - 27/9 - Iakttagbara kriterier och progression
Lärträtillfälle 11 Kastellegård 28/9
Lärttillfälle 2 - 19/9 Grundsärskolan - progression och digitalisering
Ytterby 22 september, lärtillfälle 11
Hålta Marstrand 12 september lärtillfälle 11
Lärtillfälle 11 - Avslut och auskultation
Lärtillfälle 11 - Lärandemål och digitalisering
Lärtillfälle 2 - Fritidshem
Lärtillfälle 10 - 6/9 - Kullenskolan - Terminsuppstart
Lärtillfälle 10 Kastellegård 14/9
Lärtillfälle 11 Solberga 27 september (Kode) och 29 september (Tunge)
Lärtillfälle 13 Diseröd 6/9 2016
Lärtillfälle 1 - Grundsärskolan
Lärtillfälle 10 - Det pedagogiska ledarskapet - Fontinskolan
Lärtillfälle 1- Uppstart
Fritidshem, Kungälv
Ytterbyskolan 25 augusti lärtillfälle 10
Hålta Marstrand 22 augusti lärtillfälle 10
Lärtillfälle 10 - 16/8 - Terminsuppstart och digitalt lärande
Lärtillfälle 10 Solberga 10/8
LÄRTILLFÄLLE 12 DISERÖD 10/8
Lärträff 11/8
Drottning Blankas, Borås
Tillfälle 1
Grupp 1 testinsats
Testinsats för kristoffer
Myngomango - testar
Myngomango
Lärtillfälle 2 - 11/8 - Synliggöra lärandet och effektiv feedback
Lärtillfälle 1 - 14/6
drottning Blankas, Borås
Lärtillfälle 11 - Struktur och klassrumspraktik
Lärträff 13/6 - Lärandematriser och progression - Att tydliggöra det otydliga
7/6 - Progression och formativ bedömning - Kullenskolan
18/5 - Progression - nyckeln till lärande
Lärträff 8 Thorildskolan
Lärtillfälle 10 - Vi sammanfattar årets arbete och tar sikte framåt
Ytterbyskolan 18 maj lärtillfälle 9
Lärtillfälle 9 Kode Tunge 13/6
Lärtillfälle 9 Kastellegård 25/5
Lärtillfälle 10 - 9/5 - Formativ praktik & att ta stegen vidare
Lärtillfälle 9 - Aktivera eleven som ägare av sin lärprocess på Kullenskolan
Lärtillfälle 5 - 27/4 Att äga lärprocessen och en fråga om "mindset"
Lärtillfälle 9 - 4/5 Fontinskolan - Att äga sin egen lärprocess
Lärtillfälle 9 - Aktivera eleverna som ägare av sin lärprocess - Sandbackaskolan
Grundsärskolan - Kungälv
13/4 - Montessoriskolan Globen
Klöverbacken Olseröd 27 april lärtillfälle 9
Hålta Marstrand 25 april lärtillfälle 9
11/4 - Elevens livslånga lärande
Lärtillfälle 11 Diseröd 26/5
Lärtillfälle 1 - Lärares professionsutveckling (flerspråk)
Flerspråk
Lärtillfälle 7, 7 April, Thorildskolan
Lärtillfälle 8 Kode Tunge 27/4 och 3/5
Lärtillfälle 8 Kastellegård 24/4
Lärtillfälle 10 Diseröd 7/4
Lärtillfälle 9 - Att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess 7/4 - Karebyskolan
Lärtillfälle 9 - Kärna skola 4/4 - Att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess
Lärtillfälle 8 - Kullenskolan 5/4 - Att aktivera kamraterna som lärresurser för varandra
Lärtillfälle 4 - Plusgymnasiet - pedagogiska utmaningar
Lärtillfälle 8 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra - Sandbackaskolan
Klöverbacken Olseröd 23 mars lärtillfälle 8
Hålta Marstrand 21 mars lärtillfälle 8
Ytterbyskolan 13 april lärtillfälle 8
Lärtillfälle 1 - 9/3 - Framgångsrik undervisning och vad har effekt
Montessoriskolan Globen - Alingsås
Lärtillfälle 7 Kastellegårdsskolan 16/3
Lärtillfälle 8 - Att aktivera kamraterna som lärresurser...
lärtillfälle 8 - Att aktivera kamraterna som lärresurser för varandra!
Lärtillfälle 8 - Att aktivera eleverna som lärresurser för varandra - Fontinskolan
Ytterbyskolan 9 mars lärtillfälle 7
Lärtillfälle 6 Thorildskolan 3 mars
Lärtillfälle 3 - 2/3 Kollaborativt lärande - Plusgymnasiet
Lärtillfälle 7 - återkoppling och feedback, del 2 - Kullenskolan
Lärtillfälle 7 - Återkoppling och feedback II - Sandbackaskolan
Lärträff 15/2 - Bofinken - Återkoppling ger effekt för lärandet
Hålta Marstrand lärtillfälle 7, 29 feb
Klöverbacken Olseröd 24 februari lärtillfälle 7
Lärtillfälle 7 Kode/Tunge 7/3
Lärtillfälle 9 Diseröd 7/3
Lärträff 7 - Återkoppling och feedback II - Karebyskolan
Lärtillfälle 7 - Återkoppling och feedback II - Kärna skola
Lärtillfälle 2 - 27/1 - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärtillfälle 7 - Återkoppling och feedback II - Fontinskolan
Lärtillfälle 6 - 26/1 Sandbackaskolan
Lärtillfälle 5 21 januari Thorildskolan
Lärträff 6 - 19/1 - Återkoppling som för lärandet framåt - Kullenskolan
Lärtillfälle 6 Kode/Tunge 2/2 och 3/2
Lärtillfälle 8 Diseröd 10/2
8/1 - Lärgruppsarbete
Lärtillfälle 6 Kastellegård 24/2
Lärtillfälle 1 - 4/1 Plusgymnasiet
Plusgymnasiet Göteborg
Lärtillfälle 5 Kode/Tunge 8/1 2016
Lärtillfälle 7 Diseröd 8/1 2016
Klöverbacken Olseröd 27 januari lärtillfälle 6
Hålta Marstrand lärtillfälle 6, 25 januari
Ytterbyskolan 13 januari lärtillfälle 6
Lärtillfälle 6 - Kareby - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärtillfälle 6 - Fontinskolan - Återkoppling som för lärandet framåt
Lärträff 6 - Återkoppling som för lärandet framåt - Kärna skola
Klöverbacken Olseröd 16 december lärtillfälle 5
Lärtillfälle den 3 December Thorildskolan
Lärtillfälle 5 - Fontinskolan 9/12 - Synliggöra lärandet II
Ytterbyskolan 9 december lärtillfälle 5
Lärträff 5 - Kärna skola - Syniggöra lärandet II
Lärträff 5 - 10/12 - Synliggöra lärandet II - Kullenskolan
Lärträff 4 - Bofinkenskolan - Återkoppling
Lärtillfälle 6 Diseröd 10/12
Hålta Marstrand lärtillfälle 5, 23 november
Lärtillfälle 5 25/11 Kareby skola
Lärtillfälle 5 Kastellegårdsskolan 13/1
Lärtillfälle 3 19 november Thorildskolan
Lärtillfälle 5 - 24/11 Sandbackaskolan
Klöverbacken Olseröd 18 november lärtillfälle 4
Lärtillfälle 4 KODE/TUNGE 24/11 och 25/11
Lärtillfälle 3 - 9/11 - Synliggöra lärandet - Bofinkenskolan
Lärtillfälle 4 - Synliggöra lärandet - det handlar om frågor
Lärträff 4 - Kullenskolan
Lärträff 4 - Kärna skola
7 lärträff 4/11
Lärtillfälle 5 Diseröd 12/11
Ytterbyskolan 4 november, lärtillfälle 4
Lärtillfälle 4 - Kareby
Lärtillfälle 4 - Sandbackaskolan
Lärtillfälle 4 Kastellegårdsskolan 25/11
Lärtillfälle 3 Kode/Tunge 26/10
Lärtillfälle 4 Diseröd v 44
HåltaMarstrand lärtillfälle 4, 26 oktober
Lärtillfälle 22 oktober Thorildskolan
Lärträff 2 - 26/10 - Utvärdering och utveckling - "Vad vet vi och vad gör vi av det vi vet"?
Lärtillfälle 3 Diseröd 15/10
Klöverbacken Olseröd 14 oktober lärtillfälle 3
6. Lärtillfälle 6 - 14/10 - Ållebergsgymnasiet
Ytterby 7 oktober lärtillfälle 3
Lärtillfälle 3 Kastellegårdsskolan 14/10
Lärtillfälle 3 - Kareby skola 8/10
lärtillfälle 3 - Kärna skola
Lärtillfälle 3 - Fontinskolan 30/9
Lärtillfälle 3 - Kullenskolan - 5/10
Lärtillfälle 3 - Sandbackaskolan 29/9
HåltaMarstrand Lärtillfälle 3, 7 september
Lärtillfälle 10 september 2015 Thorildskolan
SBO Diseröd
Lärtillfälle 2 Diseröd 3/9
Lärtillfälle 2 Kode/Tunge 22/9 och 23/9
Lärtillfälle 2 Kastellegårdsskolan 16/9
Klöverbacken Olseröd 16 september lärtillfälle 2
Ytterby 9 september lärtillfälle 2
Lärtillfälle 2 - Bofinkenskolan
Lärtillfälle 2 - Kareby skola 10/9
Lärtillfälle 2 - Kärna skola 7/9
Lärtillfälle 2 - Fontinskolan 2/9
Lärtillfälle 2 - Sandbackaskolan 1/9
Lärtillfälle 2 - Kullenskolan 8/9
Lärträff - 15/9 - Rambergsskolan
Rambergsskolan
Lärtillfälle
HåltaMarstrand Lärtillfälle 2, 13 aug
Uppstart och lärtillfälle - 10/8
Bofinkenskolan
Lärtillfälle 1 - Kullen - 11/8
Lärtillfälle 1 - Fontin - 11/8
Lärtillfälle 1 - Sandbacka - 11/8
Lärtillfälle 1 - Kärna - 11/8
Lärtillfälle 1 - Kareby - 11/8
Klöverbacken olseröd 11 aug Lärtillfälle 1
HåltaMarstrand Lärtillfälle 1, 11 aug
Ytterby 11 aug Lärtillfälle 1
Lärtillfälle 1 Kode/Tunge 11/8 2015
Lärtillfälle 1 Kastellegårdsskolan 11/8 2015
Lärtillfälle 1 Diseröd 11/8 - 2015
Kastellegårdsskolan Kungälv
Solberga Kungälv
Klöverbackenolseröd
Ytterby
Sandbackaskolan Kungälv
Kärnaskolan Kungälv
Karebyskolan Kungälv
Munkegärdeskolan Kungälv
Fontinskolan Kungälv
HåltaMarstrand 11 aug Lärtillfälle 1
lärtillfälle 1 Thorildskolan
Kullenskolan Kungälv
HåltaMarstrand
Diseröd Kungälv
Thorildskolan Kungälv
Sociala Medier
Kulturama lärmoduler
5. Lärtillfälle 5 - Ållebergsgymnasiet
Lärledare Kungälv
Lärledare Kungälv
https://youtube.com/devicesupport
4. Lärtillfälle 4 - 6/5 - Ållebergsgymnasiet
3. Lärtillfälle 3 - Ållebergsgymnasiet
Tillfälle 1 IKT Coaching
ISGR
IKT Coaching
2. Lärtillfälle 2 - Ållebergsgymnasiet
9. Upplägg och dokumentation - Ållebergsgymnasiet
JN Gymnasiet Kumla
JN Gymnasiet Kumla
JN Gymnasiet Kumla
1. Lärtillfälle 1 - Ållebergsgymnasiet
Ållebergsgymnasiet
Ållebergsgymnasiet
Rävekärr
BFL
Vi lovar skolutveckling
Auskulation Nösnäs
Auskultation
Del 1
Kontakta oss
Återkoppling - introduktion Strategi 3 - Återkoppling som för lärandet framåt Strategi 3 - Återkoppling som för lärandet framåt
Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion Strategi 1 - Tydliggöra mål och kunskapskrav Strategi 1 - Tydliggöra mål och kunskapskrav
Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess - introduktion Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess
Aktivera eleverna som lärresurser för varandra - introduktion Strategi 4 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Strategi 4 - Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
Synliggöra lärandet - introduktion Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
Kommer det här på provet?
Framsida
Eleverna som lärresurs för varandra
Men hur gör vi då? BFL och förmågorna i praktiken!
Att förhålla sig formativt till formativ bedömning
Trend eller frälsning - syn på lärande, undervisning och kunskap?
BFL - ur ett annat perspektiv av Michael Rystad
Mer HUR och GÖR av Ante Runnquist
BFL - en del av ett förhållningssätt där lärandet står i fokus
Google docs och formativ bedömning