Vad är Bedömning för lärande?

Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning